Vård av det fysiska kulturarvet - en konservators uppdrag

 

Välkommen till Camilla Hällbrink Konservatorkonsult

 

Kulturarvet ger oss en förankring i historien och en förståelse för vilka vi är. De objekt som våra föregångare har lämnat efter sig är sköra och behöver tas omhand varsamt. Konservatorkonsult är en frilansande verksamhet som drivs av mig, Camilla Hällbrink. Jag är konservator med specialisering mot konservering av främst arkeologiska föremål samt förvaltning av museala föremålssamlingar. Teman för mina tjänster är:

 

 

 

 

 

 

'

 

Se vidare under Tjänster för mer detaljerade beskrivningar.

 

Konservatorkonsult finns i Tyresö strax utanför Stockholm. Verksamhetsfältet är hela landet. Verksamheten har samarbetspartners och underkonsulter med hög kompetensnivå.

 

Kontakta mig gärna för att höra mer om vad jag kan erbjuda!

Inledande samtal är kostnadsfria och förutsättningslösa.

 

E-post: camilla.hallbrink(at)konservatorkonsult.se

Tel: +46 (0)70 586 68 72

Samlingsförvaltning

Vård av föremål i arkeologin

 

Praktisk konservering

 

Senast uppdaterad 2018-11-16

Camilla Hällbrink * Konsult inom konservering och samlingsförvaltning * Tyresö, Stockholm

+46 (0)70 586 68 72 * camilla.hallbrink(at)konservatorkonsult.se * www.konservatorkonsult.se